grondal.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Sjöbjörnsvägen

Bostad i Sjöbjörnsvägen

Sjöbjörnsvägen hittas i Gröndals norra område. Vägen är cirka 400 meter lång och löper från Gröndalsvägen i sydost mot Mälaren i nordväst. Under 1940- och 1950-talen blev stadsdelen Gröndal känd genom de stjärnhus och terrasshus, ritade av arkitektfirman Backström & Reinius, som uppfördes av byggmästare Olle Engkvist. Dessa hus finns på Sjöbjörnsvägen. Stjärnhusen i Gröndal är utförda mellan tre och sex våningar höga, ibland även med hög bottenvåning som innehåller butiker. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i kraftiga kulörer. Husknutarna och fönsteromfattningarna är vitmålade. Varje bostad har balkong och från de norra byggnaderna har man en strålande utsikt över Mälaren.

Icon CO2 neutral website English transparent.png