grondal.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Fregattvägen

Bostad i Fregattvägen

Fregattvägen löper från Lövholmsvägen i öst i riktning mot Mörtviken, dock vägen slutar i ett skogsområde ca 100 meter från viken. Vägen är cirka 700 meter lång och korsar Essingeleden med en tunnel under den högt trafikerade motorvägen. Längs Fregattvägen är det mestadels lägenhetshus med mycket grönska och skogsområden i närheten. Huset längs Fregattvägen är både bostadsrättshus och hyreshus.

Icon CO2 neutral website English transparent.png